تاسف رهبر انقلاب از اخبار میانمار

رهبرانقلاب:خبرهایی می دهند که واقعا انسان خواب از چشمش می پرد در میانمار، هزاران مسلمان دارند فدا میشوند؛ همانهایی که برای حیوانات دل میسوزانند،لب تر نمیکنند

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *