چرا انقدر خرج هیئت و محرم می کنید؟!

این کلیپ کوتاه،پاسخی است مستدل ومنطقی به شبهه ای که این روز هاتوسط روشنفکرنماهادرحال پخش شدن است ببینیدو برای بقیه ارسال کنید

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *