امام خمینی فرمودند ناو آمریکا را بزنید…

فرهاد عظیما : امام خمینی به مسئولین فرمود، ناو آمریکایی را بزنید و آنها نزدند، اسناد سال های بعد آمریکا نشان داد عمل به حرف امام بهترین راه حل بود.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *